englishmagyardeutsch

VICHY

Predaj kozmetických výrobkov značky VICHY - ktoré získali tak vo Francúzsku ako aj zahraničí imidž prestížnej značky, založenej na serióznosti a vysokej špecifickosti, vzbudzujúcej dôveru spotrebiteľov - sme zahájili v marci r. 1998. Odvtedy držíme kompletný sortiment tejto lekárskej dermatokozmetiky. Jej priaznivé účinky ocenilo už mnoho našich zákazníčok a zákazníkov. Záujem o túto kozmetiku neustále vzrastá a okruh našich zákazníkov sa rozširuje.

Vo februári 1998 bola vyhlásená súťaž o najlepšie lekárne na Slovensku v predaji, poradenskej službe a systematickej práci s kozmetikou VICHY. Jedným z kritérií pre výber lekární do užšieho kola súťaže bol obrat za prvý polrok 1998. Do ďalšieho kola postúpilo takto 50 lekární. Konečné poradie za celý kalendárny rok vytvorili ukazovatele:

 • predaj úplného sortimentu VICHY
 • aranžovanie výkladu minimálne trikrát za obdobie
 • účasť na odborných seminároch
 • kvalita poradenských služieb
 • skladovanie

Naša lekáreň sa umiestnila na 14. mieste. Na základe kvalitných výsledkov sme v roku 1999 podpísali zmluvu o spolupráci pri predaji v autorizovanej lekárni so spoločnosťou SLOVLOR sro., divíziou Cosmetique Active - VICHY.

VICHY

Sortiment výrobkov VICHY bol vyvinutý tak, aby v čo najširšej a najadekvátnejšej zostave uspokojoval požiadavky spotrebiteľov prípravkami na čistenie a ošetrenie pokožky tváre a tela, prípravkami telovej hygieny, vlasovými prípravkami. Tento sortiment je neustále obohacovaný o ďalšie kozmetické výrobky s inovačným charakterom.

Špecifický spôsob komercionalizácie výrobkov VICHY si vyžaduje účasť poradcov s odbornou kvalifikáciou, ktorí dokážu poskytnúť spotrebiteľom pri výbere a používaní výrobkov prehľadné poradenstvo. Z toho dôvodu je dôležité, aby aj ponuka sortimentu bola reprezentatívna, v prostredí vysokej technickej a kvalitatívnej úrovne, v prostredí, požívajúcom vážnosť.

Preto sú výrobky značky VICHY distribuované selektívne do autorizovaných lekární, ktoré musia permanentne dodržiavať podmienky stanovené zmluvou o spolupráci pri predaji v autorizovanej lekárni.

Zmluva obsahuje rad všeobecných podmienok pre predaj, propagáciu a poradenskú činnosť výrobkov značky VICHY ako sú napríklad:

 • podmienky organizácie poradenstva pri predaji
 • odborná kvalifikácia v autorizovanej lekárni
 • vzdelávanie v autorizovanej lekárni
 • školenie, prednášky a ďalšie vzdelávanie zamestnancov autorizovanej lekárne poverených predajom výrobkov VICHY
 • podmienky prezentácie výrobkov
 • reprezentatívny sortiment a skladovanie výrobkov
 • rozsah reprezentatívneho sortimentu
 • spôsob propagácie výrobkov
 • všeobecné poradenstvo VICHY


 
Ako sa Vám páči naša domovská stránka?
  Som spokojný
  Uvítal by som viac grafiky
  Chýbajú mi tu odborné informácie o liekoch
  Uvítal by som viac odborných článkov
  Uvítal by som diskuzné fórum
 
 výsledky