englishmagyardeutsch

Meracia technika OMRON

OMRON je značkou lekárskych meracích prístrojov a elektrotechnických komponentov vysokej kvality, ktoré získali tak v Japonsku ako aj v zahraničí imidž prestížnej značky, založenou na serióznosti a vysokej špecifickosti, vzbudzujúcej dôveru spotrebiteľov.

Výhradným dovozcom a distribútorom japonskej zdravotníckej techniky OMRON na Slovensku je spoločnosť Celimed, s.r.o. Bratislava. Tejto značke patrí vedúce postavenie nielen na svetovom, ale aj na slovenskom trhu.

OMRON

Na Slovensku pôsobí už 5 rokov. Základ ponuky tvorí 15 typov digitálnych tlakomerov (poloautomatické, plnoautomatické, na rameno, na zápästie a profesionálne pre lekárov), čo je najširšia ponuka tlakomerov na Slovensku. Okrem tlakomerov ponúka aj inhalátory (kompresorové, ultrazvukové), digitálne teplomery, merače tuku, TENS stimulačné strojčeky ako aj príslušenstvo.

Všetky tieto výrobky spĺňajú zákonné podmienky potrebné na predaj v SR (atesty Štátneho ústavu kontroly liečiv - ŠÚKL).

Špecifický spôsob komercionalizácie výrobkov OMRON si vyžaduje účasť poradcov s odbornou kvalifikáciou, ktorí dokážu poskytnúť spotrebiteľom pri výbere a používaní výrobkov prehľadné poradenstvo. Z toho dôvodu je dôležité, aby aj ponuka sortimentu bola reprezentatívna, v prostredí vysokej technickej a kvalitatívnej úrovni, v prostredí, požívajúcom vážnosť.

Preto sú výrobky značky OMRON distribuované selektívne, do autorizovaných lekární, ktoré musia permanentne dodržiavať podmienky stanovené zmluvou o spolupráci pri predaji v autorizovanej lekárni.

Lekáreň pri Váhu v Komárne je na Slovensku prvou lekárňou s ktorou CELIMED sro. podpísal takúto zmluvu.

Zmluva obsahuje rad všeobecných podmienok pre predaj, propagáciu a poradenskú činnosť výrobkov značky OMRON ako sú napríklad:

  • metodika prezentácie výrobkov
  • spôsob propagácie výrobkov
  • podmienky organizácie poradenstva pri predaji
  • všeobecné poradenstvo OMRON
  • školenie, prednášky a ďalšie vzdelávanie zamestnancov autorizovanej lekárne poverených predajom výrobkov OMRON
  • rozsah reprezentatívneho sortimentu
  • regulácia predaja v lekárni a cez internet
  • bezplatné meracie dni s technikou OMRON v rámci organizácie preventívnej starostlivosti


 
Ako sa Vám páči naša domovská stránka?
  Som spokojný
  Uvítal by som viac grafiky
  Chýbajú mi tu odborné informácie o liekoch
  Uvítal by som viac odborných článkov
  Uvítal by som diskuzné fórum
 
 výsledky