englishmagyardeutsch

Lekáreň PRI VÁHU v Komárne

Čas neúprosne letí a ani sme sa nenazdali, Lekáreň pri Váhu oslávi svoje šieste narodeniny. Celkom presne 17. decembra, pretože práve v tento deň pred šiestimi rokmi otvorila Lekáreň pri Váhu svoje dvere a ponúkla služby širokej verejnosti.

Ešte sa nám v mysli živo mihajú obrazy z prvých týždňov jej prevádzky, vidíme pred sebou neľahké začiatky novootvorenej lekárne, hoci medzitým ubehlo rýchlo ako voda šesť rokov. Šesť rokov tvrdej práce a snahy ponúknuť pacientom čo najlepšie služby, aby sa naša lekáreň v tejto neblahej situácii v zdravotníctve dokázala držať stále nad vodou a bola na úrovni, vždy konkurencieschopná a pre zákazníkov stále atraktívna.

Aby tak bolo i naďalej, Lekáreň pri Váhu vyvíja rôzne aktivity a prichádza stále s novými a zaujímavými službami pre pacientov. Sú to klasické lekárenské služby i služby špecifické. Lekáreň zabezpečuje vydávanie liekov a zdravotníckych pomôcok na lekársky predpis a individuálnu prípravu liečiv podľa receptúr. Ďalej stále dopĺňa sortiment zdravotníckeho materiálu, pomôcok pre pacientov s inkontinenciou, zabezpečuje pomôcky pre stomikov a pomôcky pre diabetikov, vrátane glukometrov aj s príslušenstvom.

Ďalej lekáreň ponúka aj rôzne špecifické a nadštandardné služby:
 • Lekáreň pri Váhu zaviedla pre svojich pacientov, návštevníkov a klientov službu tzv. "meracie dni", ktoré sa uskutočňujú trikrát do týždňa:
  • v utorok od 10:00 do 12:00
  • v stredu od 10:00 do 14:00
  • vo štvrtok od 10:00 do 12:00

  V tieto dni si môže každý návštevník lekárne dať bezplatne zmerať krvný tlak, množstvo telesného tuku a svoju váhu. Krvný tlak sa bude merať tlakomerom OMRON 705 CP. Pri meraní tuku prístrojom OMRON BF 300 pacient zadá do merača tuku údaje o svojej výške, veku, hmotnosti. Ak nemá momentálny prehľad o svojej hmotnosti, v lekárni má možnosť sa aj odvážiť.

 • V lekárni môžu pacienti odovzdať preexpirované lieky, lekáreň sa postará o ich bezpečnú likvidáciu.
 • Na požiadanie zostavíme balík základných medikamentov pred odchodom na dovolenku, alebo nástenné lekárničky pre organizácie a firmy.
 • Poradíme Vám v oblasti očkovania.
 • Ponúkame Vám celý rad prostriedkov ústnej hygieny Curaden.
 • V lekárni nájdete široký sortiment doplnkového tovaru. Okrem rôznych druhov vitamínov, potravinových doplnkov, čajovín a liečebnej kozmetiky, sa lekáreň zameriava na určité rady prípravkov, z ktorých vždy drží kompletný sortiment. Sú to napríklad vitamíny a potravinové doplnky firiem Jamieson a Walmark, dermatokozmetika Vichy, kozmetika Manhattan, detská kozmetika Seba-Med, Bubchen, Batole, široký sortiment mliečnych výrobkov firmy Nutricia a produkty firmy Nuk.
 • Pre našich verných dôchodcov sme pripravili kartu stáleho zákazníka ktorá im poskytuje 5%-nú zlavu pri nákupe doplnkového sortimentu.
 • Lekáreň pri Váhu je autorizovanou lekárňou na predaj meracej techniky Omron.
 • Od apríla roku 1999 sme referenčnou lekárňou produktov NUTRICIA. Z celého nášho sortimentu sú práve produkty NUTRICIA zaťažené najmenším ziskovým kľúčom. V súlade so zmluvou o referenčnej lekárni na sklade držíme nasledovné produkty: Nutrilon Premium, Nutrilon follow on, Nutrilon A. R, Nutrilon Soya, Nutrilon Low Lactose, Nutrilon Pepti, minimálne 10 rôznych druhov mliečnej výživy HAMI a MILUPA.
 • Lekáreň pri Váhu je aj autorizovanou lekárňou na predaj dermatokozmetiky VICHY. Špecifický spôsob komercionalizácie výrobkov VICHY si vyžaduje účasť poradcov s odbornou kvalifikáciou, ktorí dokážu poskytnúť spotrebiteľom pri výbere a používaní výrobkov prehľadné poradenstvo. Z toho dôvodu je dôležité, aby aj ponuka sortimentu bola reprezentatívna, v prostredí vysokej technickej a kvalitatívnej úrovne, v prostredí požívajúcom vážnosť. Preto sú výrobky značky VICHY distribuované selektívne len do autorizovaných lekární, ktoré musia permanentne dodržiavať podmienky stanovené zmluvou o spolupráci pri predaji v autorizovanej lekárni.

V priebehu uplynulých piatich rokov Lekáreň pri Váhu počas svojho pôsobenia rozvíjala rozmanité aktivity.

Jednou z nich je organizácia odborných seminárov a prezentačných dní. Veľkej obľube medzi návštevníkmi lekárne sa tešia prezentácie dermatokozmetiky Vichy. Zaujímavé boli aj prezentácie firiem Slovakofarma (ochutnávka prípravkov Acidanon a Slovit multi), firmy Lek (kozmetika Green Line), firmy Teas (detská výživa Hipp, detské potreby Nuk a kozmetika Seba-Med), firmy Stiefel Laboratoires (medicínska kozmetika Oilatum) a prezentácia firmy Pierre Fabre Medicament (dermokozmetika Ducray a A-derma).

Neopakovateľnú atmosféru mali aj odborné prednášky firmy Pasteur Mérieux Conn. o očkovaní a vakcínach a vynikajúca prednáška genetika profesora Dr. Endre Czeizela. Na mnohých z týchto akcií sa podieľali aj naše partnerské zdravotné poisťovne (VZP Dôvera, ZZP Sideria Istota, CHZP Apollo) ako spoluorganizátori.

V rámci niektorých akcií boli organizované aj zbierky na dobročinné účely, napríklad pre Detský domov v Komárne, pre Detský domov v Kolárove, pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pre Domov sociálnych služieb v Novej Stráži, alebo boli odovzdané darčeky pre obyvateľov opatrovateľského centra Oázis v Komárne. Finančne sme podporovali charitatívne podujatia "DETSKÉ SRDCE, BOJ PROTI RAKOVINE A AIDS", večerný galaprogram MsKS-KN v roku 1998, Misiu pre malomocných pri únii protestantských žien v Komárne v roku 1999 a "Streetball o putový pohár Nákupného centra 2002".

Ďalšou z aktivít Lekárne pri Váhu bolo založenie vlastnej webovskej stránky (www.lpv.sk), ktorá obsahuje základné informácie o lekárni a jej službách. Na našej domovskej stránke aktualizujeme každý týždeň cenové ponuky produktov Green Line, Vichy, Jamieson, Walmark, Hipp, Curaden, Ducray, A-derma, Avene a detskej výživy. Nájdete tu aj stále aktuálne rozdelenie lekárenskej pohotovostnej služby na území mesta Komárno. V rámci tejto stránky sa vydával aj on-line casopis Apothéka, ktorý neskôr získal vlastnú doménu (www.apotheka.sk). V roku 2001 sme potešili našich čitateľov prvou tlačenou verziou tohoto časopisu - vianočným vydaním časopisu Apothéka.

Popri svojich pracovných aktivitách, kolektív lekárne organizuje aj kolektívne akcie, ktoré sú zamerané na vzdelávanie oddychovou formou a tiež na utuženie dobrých vzťahov v kolektíve. Jednou z nich bola aj návšteva farmaceutického múzea Lekárne "Čierny orol" v Székesfehérvári v Maďarskej republike, alebo účasť na odbornom seminári pri Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách v rámci programu ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.

V roku 2000 sa zrodila myšlienka uľahčiť zaobstarávanie liekov a zdravotníckych pomôcok pre pacientov v zdravotnom stredisku obce Iža. Po rekonštrukcii zdravotného strediska bola v Iži 11.6.2001 slávnostne otvorená pobočka našej lekárne, Lekáreň Kelemantia.

V roku 2003 sme zaviedli prijímanie platobných kariet (Eurocard/MasterCard, Maestro, ZBK, VISA, Visa Electron) ako bezhotovostný prostriedok platenia za naše tovary a služby.

Ďalším prínosom bola inštalácia klimatizácie priestorov Lekárne pri Váhu, aby sme Vám počas horúcich letných dní spríjemnili čas strávený v našej oficíne.

Podpísali sme zmluvy s lízingovými spoločnosťami Home Credit, Multiservis, Yes, OK a Quatro, prostredníctvom ktorých môžu naši zákaznici nakupovať zdravotnícku meraciu techniku, ortopedické pomôcky a hormonálnu antikoncepciu na splátky.

V januári 2004 prebehlo prvé meranie hladiny krvného cukru, cholesterolu a triglyceridov, čím sme rozšírili náplň meracích dní okrem merania krvného tlaku a množstva telesného tuku aj o tieto služby.

Lekáreň pri Váhu pre Vás pripravuje v tomto roku novú užitočnú službu. Bude ňou elektronická lieková karta pacienta, určená pre našich stálych pacientov, do ktorej zaznamenáme všetky lieky, ktoré pacient dlhodobo užíva a na základe toho im vieme pomocou počítačového programu vyhodnotiť prípadné interakcie medzi jednotlivými liekmi. Ak pacient začne užívať nejaký nový liek, vieme ho upozorniť, s ktorými doteraz používanými môže prípadne vykazovať interakcie, a predísť tak závažnejším komplikáciám pri užívaní liekov. Elektronická lieková knižka ďalej obsahuje:

 • ceny a úhrady vrátane aktuálnych trhových cien s doplatkami pacienta
 • dostupnosť liekov na liekovom trhu s kontaktmi na zástupcov zahraničných výrobcov liekov
 • preskripčné a indikačné obmedzenia
 • alternatívy liekov a zdrav. materiálu na báze identickej ATC, cesty a formy podania
 • články s odbornými informáciami o liekoch, úplný popis diagnóz podľa poslednej
 • umožňuje priebežnú automatickú kontrolu interakcií a kontraindikácií
 • všetky hodnoty namerané počas meracích dní a ich komplexné grafické vyhodnotenie
 • prehľad o poskytnutých zľavách na doplnkový sortiment

Elektronická lieková knižka je budovaná na báze aplikácie AESCULAP od firiem Gamo as., a Magisoft sro.

Pre rok 2004 pripravujeme
 • zavedenie bezplatnej kuriérskej služby na tovar zakúpený v našej virtuálnej lekárni (www.ilekaren.sk) pre obyvateľov mesta Komárno.
 • Po dlhej príprave počítačového programu chceme vyjsť v ústrety aj náročnejším zákazníkom a umožniť im nákup voľnopredajného a doplnkového sortimentu aj prostredníctvom Internetu (www.ilekaren.sk). Po vybratí tovaru a zadaní položiek si zákazník vyberie a označí spôsob platby a dopravy tovaru. Kto sa rozhodne platit v hotovosti, tovar si môže prebrať priamo v našej lekárni, kde tovar hneď aj uhradí. Druhým spôsobom je elektronická platba pomocou internet-bankingu. Po nabehnutí obnosu na náš účet, doručíme objednaný tovar zákazníkovi na udanú adresu službou UPS alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Dúfame, že tento spôsob nákupu bude pre našich zákazníkov zaujímavý a inšpiratívny, najmä keď nákup cez Internet bude za zvýhodnené ceny produktov.

Veríme, že pripravované služby sa ujmú a budú slúžiť pre zdravie a spokojnosť našich pacientov, ktorým aj týmto spôsobom chceme vyjadriť vďaku za ich prejavenú dôveru počas týchto piatich rokov, pretože bez nich by sa naša lekáreň nebola dožila tohoto jubilea. Veríme, že s pomocou našich verných pacientov a stálych zákazníkov Lekáreň pri Váhu bude môcť osláviť ešte veľa vyšších a podobne pekných jubileí.


PharmDr. Monika Hollósy - Lekáreň pri Váhu, Komárno
Ing. Norbert Répás - ComorraPharm sro.


 
Ako sa Vám páči naša domovská stránka?
  Som spokojný
  Uvítal by som viac grafiky
  Chýbajú mi tu odborné informácie o liekoch
  Uvítal by som viac odborných článkov
  Uvítal by som diskuzné fórum
 
 výsledky