englishmagyardeutsch

Novinky

DNI SLNKA BEZ RIZIKA

Stupeň informovanosti nášho národa o nebezpečí slnečného žiarenia je dostatočný, tvrdí 74 % populácie staršej ako 15 rokov. Je tomu skutočne tak? Výsledky prieskumu agentúry TNS Factum ukazujú, že skutočná informovanosť verejnosti nie je taká vysoká a ľudia danej tematike nerozumejú, i keď sami sú presvedčení o opaku.

DNI SLNKA BEZ RIZIKA Vám pomôžu nájsť odpoveď na otázku, či dokážete chrániť Vaše zdravie pred nebezpečnými slnečnými lúčmi. Rozšírte si Vaše vedomosti o problematike slnečného žiarenia.

KEDY?

16. - 18. JÚNA 2004

KDE?

V Lekárni pri Váhu v Komárne a v ďalších partnerskych lekárňach v 21 mestách po celom Slovensku.

Informácie o nebezpečenstve slnečného žiarenia a poradenstvo o ochrane pred týmto žiarením bude poskytovať odborník na danú problematiku - špeciálne vyškolený lekárnik.

Od januára 2004 rozšírené merania

Od januára roku 2004 zahŕňajú v sebe naše meracie dni okrem merania hmotnosti, výšky, tlaku krvi, pulzu a BMI, aj meranie hladiny glukózy, cholesterolu a triglyceridov v krvi (mesačne 2-3x).

Samotné meranie je veľmi jednoduché. Stanovenie spomenutých hladín je na princípe suchej biochémie z jednej kvapky kapilárnej krvi pomocou testovacích prúžkov. Výsledok je známy do troch minút. Pre našich stálych zákazníkov poskytujeme aj možnosť elektronickej evidencie nameraných hodnôt v Elektronickej Liekovej Knižke.

Lekáreň "pri Váhu" v Komárne víťazom súťaže NAJLEPŠIA PHARMATON LEKÁREŇ
Sústavné vzdelávanie členov SLeK

Sústavné vzdelávanie je povinné podľa zákona č. 216/2002 o povolaní lekárnika a Slovenskej lekárnickej komore pre každého člena SLeK. Každý člen však sám rozhoduje o tom, akej formy sústavného vzdelávania sa zúčastní a kedy. Možnosť získania bodového hodnotenia Vám ponúka webmagazín APOTHÉKA a jeho tlačená podoba. To všetko pri dodržaní podmienok Smernice pre sústavné vzdelávanie SLeK, ktorá bola schválená XIV. snemom SLeK 19. októbra 2002 v Bratislave, viď. článok 4. bod c., príloha časť 1. body b. a c. Možnosť získania bodového hodnotenia bola ďalej konzultovaná dňa 22.09.2003 pani RNDr. Máriou Muškovou PhD., viceprezidentkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, členkou redakčnej rady časopisu Lekárník, členkou komisie pre sústavné vzdelávanie. Každý príspevok získava 10 bodov.

Od 30-ho apríla 2003 Vás čakáme v klimatizovaných priestoroch

Od 30-ho apríla 2003 Vás čakáme v klimatizovaných priestoroch

Pohodlná platba u nás Vašou platobnou kartou
Navštívte naše meracie dni
 • meranie krvného tlaku,
 • meranie podkožného tuku,
  • utorok
   10:00 - 12:00
  • streda
   10:00 - 14:00
  • štvrtok
   10:00 - 12:00
 • meranie hladiny cholesterolu, triglyceridov hladinu cukru v krvi
  • utorok
   10:00 - 12:00
Poznáte našu elektronickú liekovú knižku (ELK)?

Je určená pre stálych zákazníkov.

Do ELK sa zaznamenávajú všetky lieky, ktoré pacient užíva, hodnoty namerané počas meracích dní, stav Vášho virtuálneho konta...

"Antikoncepcia na splátky"

v Komárne len u nás

Jedinečný spôsob financovania modernej metódy hormonálnej antikoncepcie cez výhradné zastúpenie Prington Leasing a.s.

"Zdravotnícka meracia technika a ortopedické pomôcky na splátky"
Sme autorizovanou a referenčnou lekárňou

na predaj dermato-kozmetiky VICHY

produktov NUTRICIA (Nutrilon Premium, Nutrilon follow on, Nutrilon A. R, Nutrilon Soya, Nutrilon Low Lactose, Nutrilon Pepti)

Japonskej meracej techniky OMRON

24 hodín denne 7 dní v týždni

Nákup cez internet v Prvej slovenskej virtuálnej lekárni:

www.ilekaren.sk

Podporujeme šport
Nalistujte si náš webmagazín

Odborno-informačný štvrťročník pre zákazníkov lekární na internete:  www.apotheka.sk

Aktuálne podmienky inzercie

Aktuálne podmienky inzercie
DOC, 108 kB
Apothéka 2002
Magazín Apothéka
ročník 2002
PDF, 689 kB
Apothéka 2003
Magazín Apothéka
ročník 2003
PDF, 1288 kB
Apothéka 2004
Magazín Apothéka
ročník 2004
PDF, 2953 kB 
Ako sa Vám páči naša domovská stránka?
  Som spokojný
  Uvítal by som viac grafiky
  Chýbajú mi tu odborné informácie o liekoch
  Uvítal by som viac odborných článkov
  Uvítal by som diskuzné fórum
 
 výsledky