englishmagyardeutsch

Meracie dni

Lekáreň pri Váhu zaviedla pre svojich pacientov, návštevníkov a klientov novú službu tzv. „meracie dni", ktoré sa uskutočňujú trikrát do týždňa:

  • v utorok od 10:00 do 12:00
  • v stredu od 10:00 do 14:00
  • vo štvrtok od 10:00 do 12:00
OMRON 705 CP

V tieto dni si môže každý návštevník lekárne dať bezplatne zmerať krvný tlak, množstvo telesného tuku a svoju váhu. Krvný tlak sa bude merať tlakomerom OMRON 705 CP.

Pri meraní tuku prístrojom OMRON BF 300 pacient zadá do merača tuku údaje o svojej výške, veku, hmotnosti. Ak nemá momentálny prehľad o svojej hmotnosti, v lekárni má možnosť sa aj odvážiť. Pacienti obdržia kartičku, kde budú pravidelne zaznamenávané hodnoty ich krvného tlaku, množstva telesného tuku, prípadne hmotnosti.

OMRON BF 300

Merač telesného tuku OMRON BF 300 je prístroj na meranie percentuálneho a celkového množstv tuku obsiahnutého v ľudskom tele. Merač pracuje podľa metódy BIA (Bioelectrical Impedance Analysis). Táto metóda analyzuje elektrický odpor telesných tkanív pomocou veľmi slabého elektrického prúdu, ktorý je vyslaný do tela apo prechode telom odmeraný. Pretože tukové tkanivá majú veľmi nízku až žiadnu elektrickú vodivosť, je možné určiť množstvo tukových tkanív v pomere k ostatným tkanivám. Týmto spôsobom merač telesného tuku zistí, aká veľká časť telesnej hmotnosti je tvorená tukom a koľko je to percent z celkovej hmotnosti.

Merač telesného tuku OMRON BF 300 meria hornú časť tela, v ktorej je uložená väčšia časť telesného tuku, čím je zaistená maximálna presnosť merania. Na dosiahnutie presných a porovnateľných výsledkov je vhodné vykonávať meranie vždy za rovnakých podmienok.

Doteraz bolo meranie telesného tuku buď nákladné, nepohodlné, nepresné, alebo mohlo byť vykonávané iba v laboratórnych podmienkach. Metódy BIA túto situáciu zmenila. Je veľmi jednoduchá, pohodlná a presná. Stačí pred meraním zadať do merača osobné údaje (výška, hmotnosť, vek, pohlavie), uchopiť elektródy na prístroji a stlačiť tlačidlo štart. Po 20 sekundách sa na displeji objaví výsledok merania.

Pre mužov je hodnota percentuálneho podielu telesného tuku určená na 10-19% a pre ženy 20-29%. Za rizikový stav sa považuje 25% telesného tuku u mužov a nad 30% u žien.

Merač telesného tuku je vhodný nielen na predchádzanie rizikových stavov pre kardiovaskulárny systém, ale môže pomáhať aj ľuďom dodržiavajúcim niektorý diétny program, tým že ich informuje o množstve tuku, ktorý stratili v priebehu diéty. Váhový úbytok totiž nemusí zodpovedať úbytku tuku. Mnoho diét iba znižuje množstvo vody v tele, alebo spaľuje kalórie vo svalovom tkanive. Tak sa môž stať, že celková hmotnosť poklesla, ale množstvo tukového tkaniva zostáva nezmenené.


Pozor: Pacientom s kardiostimulatorom nevykonáme meranie obsahu tuku! 
Ako sa Vám páči naša domovská stránka?
  Som spokojný
  Uvítal by som viac grafiky
  Chýbajú mi tu odborné informácie o liekoch
  Uvítal by som viac odborných článkov
  Uvítal by som diskuzné fórum
 
 výsledky