englishmagyardeutsch

Nová konzultačno-informačná činnosť v Lekárni pri Váhu v Komárne

Žiadnu z hodnôt si človek neváži tak, ako zdravie. Napriek tomu, že sa ho snažíme udržať, zdraví nie sme. Žijeme omnoho dlhšie než predchádzajúce generácie. Tým dávame viac času chorobám, ktoré v minulosti nemali šancu rozvinúť sa v ľudskom organizme. Po ére infekčných ochorení čelí civilizácia novej hrozbe neinfekčných, najmä srdcovo-cievnych a onkologických. Sprevádzajú nás našim každodenným životom. Za vznik týchto ochorení sme skoro v plnom rozsahu (okrem prípadov dedičných zaťažení) zodpovední my. Poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, zlé stravovacie zvyky, sedavý spôsob života, pitie alkoholu, nadváha a fajčenie patria medzi rizikové faktory, ktoré postupne vyvolávajú tieto ochorenia.

Výskumom tohto problému bolo nespochybniteľne preukázané, že platí neúprosná rovnica: zvýšenie životnej úrovne = zvýšený výskyt cukrovky 2. typu. V niektorých krajinách s rýchlym rozvojom priemyslu, zlepšením výživy a prijatím západného štýlu života je nárast počtu ochorení diabetom tak veľký, že je možné ho považovať za epidemický. Cukrovka nie je len ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenými hodnotami krvného cukru. Postihuje aj oči, obličky, periférne nervy, cievy srdca a mozgu, cievy dolných končatín. V súčasnosti sa dostávajú do popredia práve otázky týchto chronických komplikácií diabetu a možností ako zabrániť ich vzniku. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že základnými ohnivkami prevencie sú:

  • zmena životosprávy,
  • zmena v stravovacích návykoch a vylúčenie kalorických jedál,
  • zvýšenie dĺžky a výdatnosti denného pohybu,
  • ovplyvnenie vysokých hodnôt krvného tlaku (artériovej hypertenzie) a porúch v hladinách krvných tukov (dyslipoproteinémií)
  • samokontrola veličín v domácich podmienkach, tzv. selfmonitoring

Selfmonitoring v širšom zmysle slova zahrňuje okrem merania hladiny cukru v krvi aj selfmonitoring klinických príznakov cukrovky, stav nôh alebo sledovanie ďalších parametrov, ktoré majú vzťah k prevencii alebo ku kompenzácii diabetu napr. sledovanie krvného tlaku a hmotnosti.

Práve v tom Vám vychádzame v ústrety rozšírením meracích dní, tzv. skríningovo-poradenskou službou v konzultačnej časti oficíny Lekárne pri Váhu v Komárne. Od januára roku 2004 zahŕňajú v sebe naše meracie dni okrem merania hmotnosti, výšky, tlaku krvi, pulzu a BMI, aj meranie hladiny glukózy, cholesterolu a triglyceridov v krvi (mesačne 2-3x).

Samotné meranie je veľmi jednoduché. Stanovenie spomenutých hladín je na princípe suchej biochémie z jednej kvapky kapilárnej krvi pomocou testovacích prúžkov. Výsledok je známy do troch minút. Pre našich stálych zákazníkov poskytujeme aj možnosť elektronickej evidencie nameraných hodnôt v Elektronickej Liekovej Knižke.

Cholesterol je chemická látka, ktorá je pre organizmus nevyhnutná, pretože je základnou stavebnou jednotkou pre niektoré hormóny, bunkových stien, a pre tvorbu žlčových kyselín. Cholesterol môže byť nebezpečný, ak je ho v organizme nadbytok. V takom prípade sa cholesterol ľahko ukladá do cievnej steny a môže upchať artérie a spôsobiť vznik kardiovaskulárneho ochorenia. Cholesterol je v krvi transportovaný dvoma druhmi proteínov:

  • Lipoproteíny s nizkou hustotou (LDL alebo zlý cholesterol) prenášajú cholesterol do tkanív. Nadbytok LDL prispieva k rozvoju kôrnatenia (ateroskleróze) tepien.
  • Lipoproteíny s vysokou hustotou (HDL alebo dobrý cholesterol) transportujú cholesterol z tkanív do pečene, kde sa degraduje. Chránia organizmus pred vznikom aterosklerózy.

Z týchto súvislostí je očividné, že oba druhy cholesterolu musia byť prítomné v organizme vo vyváženom pomere. Väčšina tukov sa v krvi nachádza vo forme triglyceridov. Ich vysoké hladiny tiež môžu vyvolať kôrnatenie tepien.

Ak sme Vás presvedčili o význame samokontroly veličín v domácich podmienkach o tzv. selfmonitoringu, tak príďte a vyskúšajte naše rozšírené meracie dni. V prípade záujmu sa musíte objednať vopred! Termíny rozšírených meraní sú postupne aktualizované na našej domovskej stránke. Informácie o presných termínoch Vám radi poskytneme aj telefonicky. 
Ako sa Vám páči naša domovská stránka?
  Som spokojný
  Uvítal by som viac grafiky
  Chýbajú mi tu odborné informácie o liekoch
  Uvítal by som viac odborných článkov
  Uvítal by som diskuzné fórum
 
 výsledky