englishmagyardeutsch

Lekáreň KELEMANTIA v Iži

Rímsky vojenský tábor KELEMANTIA

Na prelome letopočtov sa postupne Dunaj stal hranicou, ktorá od seba oddeľovala rímsky antický svet a barbarský svet germánskych Markomanov a Kvádov, ktorí sa postupne usídlili v oblasti juhozápadného Slovenska. Germánski Kvádi preberali rímske zvyklosti a medzi nimi aj rímske mince, ktoré sa stali vysokoceneným platidlom. Všetky základné typy rímskych mincí sa na území Slovenska používali až do zániku Západorímskej ríše v roku 476 po Kristovi, pričom k najvýznamnejším rímskym vojensko-politickým centrám na Slovensku patrili Brigetio (pri Komárne), Gerulata (Rusovce) a Kelementia (Iža pri Komárne).

Klaudios Ptolemaios (90-168 n. l.), považovaný za najvýznamnejšieho gréckeho geografa a kartografa, zakreslil do svojej mapy Európy z nášho historického územia, okrem Karpát už aj niekoľko rímskych obchodných staníc ležiacich okolo Dunaja (Brigetio, Kelemantia) v oblasti dnešného Komárna i severnejšie položenú osadu Leukaristos (Laugaritium) v oblasti Trenčína.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č.27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti s nariadením vlády č. 478/1990 Zb. z 23.mája 1990 vyhlásila Rímsky vojenský tábor v Iži za národnú kultúrnu pamiatku. 
Ako sa Vám páči naša domovská stránka?
  Som spokojný
  Uvítal by som viac grafiky
  Chýbajú mi tu odborné informácie o liekoch
  Uvítal by som viac odborných článkov
  Uvítal by som diskuzné fórum
 
 výsledky