englishmagyardeutsch

Elektronická lieková kňižka

Lekáreň pri Váhu pripravila pre Vás novú užitočnú službu. Je ňou elektronická lieková karta pacienta (ELK), určená pre našich stálych pacientov. Poskytovanie nadštandardných služieb cez ELK je plne v súlade s § 4 odseku 1 písmen g, h Zákona NR SR c. 402-/2002 Z. z. o Ochrane osobných údajov, a preto jeden z dôležitých predpokladov na pridelenie ELK je podpísanie zmluvy o ELK. Do ELK sa zaznamenávajú všetky lieky, ktoré pacient dlhodobo užíva. Na základe toho im vieme pomocou počítačového programu vyhodnotiť prípadné interakcie medzi jednotlivými liekmi. Ak pacient začne užívať nejaký nový liek, vieme ho upozorniť, s ktorými doteraz používanými môže prípadne vykazovať interakcie, a predísť tak závažnejším komplikáciám pri užívaní liekov. ELK ďalej obsahuje:

  • ceny a úhrady vrátane aktuálnych trhových cien s doplatkami pacienta
  • dostupnosť liekov na liekovom trhu s kontaktmi na zástupcov zahraničných výrobcov liekov
  • preskripčné a indikačné obmedzenia
  • alternatívy liekov a zdrav. materiálu na báze identickej ATC, cesty a formy podania
  • články s odbornými informáciami o liekoch, úplný popis diagnóz podľa poslednej
  • umožňuje priebežnú automatickú kontrolu interakcií a kontraindikácií
  • všetky hodnoty namerané počas meracích dní a ich komplexné grafické vyhodnotenie
  • prehľad o poskytnutých zľavách na doplnkový sortiment

Pomocou ELK sa Vám po každom nákupe doplnkového sortimentu pripíše zľava na virtuálne konto vo výške 5% z nákupnej ceny. Po šiestom nákupe sa Vám spočítajú zľavy a za kumulovanú sumu si môžete podľa želania vybrať doplnkový sortiment, alebo sa Vám suma odráta pri ďalšom nákupe. 
Ako sa Vám páči naša domovská stránka?
  Som spokojný
  Uvítal by som viac grafiky
  Chýbajú mi tu odborné informácie o liekoch
  Uvítal by som viac odborných článkov
  Uvítal by som diskuzné fórum
 
 výsledky